Onze agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

AB vergadering 3 maart, 16.30 - 17.30 uur, Leidseweg 25, Voorschoten

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Besluitenlijst
besluitenlijst_algemeen_bestuur_werkorganisatie_duivenvoorde_vergadering-_17_december_2019.pdf

3. Managementletter WODV 2019
ml-wodv-2019.pdf
20200211-ab-oplegger-management-letter-wodv-2019.pdf

4. Rondvraag en sluiting