Onze agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

AB vergadering 7 juli, 15:00 - 16:00 uur, Raadhuis De Paauw (raadzaal), Raadhuislaan 22, Wassenaar.

Ivm Coronamaatregelen is er voldoende ruimte. Bezoekers kunnen zich melden bij de balie voor aanvang van de vergadering. Gelieve vooraf aanmelden via Yvboheemen@werkorganisatieduivenvoorde.nl.

Agenda

**1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
20200624-04-brief-college-voorschoten-aan-ab-incl-handtek.pdf
20200624-04-brief-college-wassenaar-aan-ab-nav-anders-werken-en-organiseren.pdf

**2. besluitenlijst_algemeen_bestuur_werkorganisatie_duivenvoorde_7_april_2020-1.pdf

**3. Begroting 2021 WODV
ab-voorstel-vaststellen-begroting-2021.pdf
bijlage-1-programmabegroting-2021-versie-7-juli-2020.pdf
vaststellingsbesluit.pdf
bijlage-4-aanbiedingsbrief-programmabegroting-2021-2024-aan-gemeenteraden.pdf

**4. 2de begrotingswijzing 202 WODV
ab-voorstel-2e-begrotingswijziging-2020-wodv.pdf
bijlage-1-2e-begrotingswijziging-2020-wodv-def.pdf
bijlage-2-zienswijze-gemeente-voorschoten.pdf
bijlage-3-zienswijze-gemeente-wassenaar-begrotingswijziging.pdf
bijlage-4-aanbiedingsbrief-2e-begrotingswijziging-2020-wodv.pdf

**5. Rondvraag en sluiting